ضدشوری کلسیمی

  ضدشوری کلسیمی

  استعلام قیمت و موجودی (09107288935)
  بدون مالیات

  کود ضدشوری کلسیمی آلی ماتیلدا حاوی کلسیم آلی به همراه کربوکسیلیک اسید می باشد که از طریق اصلاح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک منجر به کاهش اثرات منفی شوری بر گیاه می شود. 

  تعداد
  موجود است

  کود ضدشوری کلسیمی آلی ماتیلدا حاوی کلسیم آلی به همراه کربوکسیلیک اسید می باشد. ضدشوری کلسیمی از طریق اصلاح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک منجر به کاهش اثرات منفی شوری بر گیاه می شود. ضدشوری کلسیمی ماتیلدا علاوه بر کنترل شوری خاک و کاهش تجمع املاح مضر در خاک، از طریق کاهش پی اچ خاک باعث بهبود جذب عناصر ماکرو و  میکرو در خاک های شور می شود.

  مزایای مصرف ضدشوری کلسیمی

  • بهبود رشد ریشه در خاک های شور
  • افزایش جذب عناصر میکرو و ماکرو
  • اصلاح ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک
  • تامین کلسیم مورد نیاز گیاه در شرایط شور
  • کاهش سمیت عناصر مضر نظیر سدیم و کلر

  تجزیه ضمانت شده

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  کلسیم (CaO)25
  کربوکسیلیک اسید60

  توصیه مصرف

  گیاهسیستم غرقابیآبیاری قطره ای
  باغات میوه

  بسته به شوری خاک 20-15 کیلوگرم در هکتار

  همراه با هر بار آبیاری (4 تا 6 بار آبیاری)

  بسته به شوری خاک 15-10 کیلوگرم در هکتار

  همراه با هر بار آبیاری (4 تا 6 بار آبیاری)
  گیاه زراعی

  سته به شوری خاک 20-15 کیلوگرم در هکتار

  همراه با هر بار آبیاری (5 بار آبیاری)

  بسته به شوری خاک 15-10 کیلوگرم در هکتار

  همراه با هر بار آبیاری (5 بار آبیاری)
  گلخانه

  سته به شوری خاک 15-10 کیلوگرم در هکتار

  همراه با هر بار آبیاری (5 تا 8 بار آبیاری)

  بسته به شوری خاک 15-10 کیلوگرم در هکتار

  همراه با هر بار آبیاری (5 تا8 بار آبیاری)
  184
  100 قلم

  9 مورد محصول مشابه