جلبک پودری 40 درصد

  4٬910٬000 ‎ریال

  (4٬910٬000 ‎ریال (کیسه 1 کیلوگرمی))

  بدون مالیات

  عصاره جلبک دریایی زیست محرک هایی هستند که در کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و باعث افزایش رشد و عملکرد گیاه می شوند. بخش نسبتاکوچکی ازتعدادکل گونه های جلبک دریایی از اهمیت قابل توجهی درکشاورزی به عنوان مالچ/کودوعصاره برخوردار هستند.

  تعداد
  موجود است

  عصاره جلبک دریایی زیست محرک هایی هستند که در کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و باعث افزایش رشد و عملکرد گیاه می شوند. بخش نسبتا کوچکی ازتعدادکل گونه های جلبک دریایی از اهمیت قابل درکشاورزی به عنوان مالچ/کودوعصاره اصلاح شده برخوردار هستند.

  کود جلبک پودری ماتیلدا با 40 درصد ماده آلی باعث بهبود رشد و عملکرد گیاهان شده و مصرف آن دارای مزایای زیر در گیاه می باشد.

  مزایای مصرف

  حاوی مواد معدنی، ویتامین ها، آنزیم ها و مواد آلی
  بهبود دهنده رنگ میوه و افزایش قدرت محصولات
  افزایش میزان کلروفیل و سبزینه گیاه
  بهبود جذب عناصر معدنی از خاک
  افزایش مقاومت گیاه در برابر یخ زدگی و شرایط تنش زا
  بهبود جذب عناصر معدنی از خاک و جلوگیری از کاهش ذخیره میوه
  تقویت سیستم ریشه ای گیاه

  تجزیه ضمانت شده جلبک پودری ماتیلدا

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  آلژینیک اسید12
  ماده آلی40
  اسیدآمینه5
  مانیتول5
  پتاسیم محلول6-7

   توصیه مصرف جلبک پودری ماتیلدا

  نوع گیاه

  کود آبیاری

  کیلوگرم در هکتار

  محلول پاشی

  کیلوگرم در هزار لیتر آب

  زمان و نحوه کاربرد
  پسته، گردو، بادام و فندق4-62-2.5رشد رویشی، درشت شدن میوه، زمان تنش
  سایر درختان میوه3-52-3رشد رویشی، درشت شدن میوه، زمان تنش
  توت فرنگی3-41-2قبل از گلدهی و زمان تشکیل میوه
  صیفی جات و گیاهان زراعی4-51-1.5رشد رویشی، درشت شدن میوه، زمان تنش
  نشا2-30.53 تا 4 برگی و زمان تنش
  178
  50 قلم

  9 مورد محصول مشابه