اسیدآمینه پودری

  4٬960٬000 ‎ریال

  (4٬960٬000 ‎ریال (کیسه 1 کیلوگرمی))

  بدون مالیات

  افزایش مقاومت به سرما، گرما، خشکی با مصرف آمینواسید پودری ماتیلدا

  تعداد
  موجود است

  آمینواکتیو ماتیلدا حاوی 50 درصد اسیدآمینه می باشد.

  اسیدآمینه های موجود در اسیدآمینه پودری ماتیلدا باعث تسریع روند پروتئین سازی، افزایش رشد رویشی، افزایش جذب عناصر غذایی و افزایش فتوسنتز در شرایط کم نور می شود.

  مزایای مصرف

  سنتز و تولید هورمون های گیاهی و در نتیجه گلدهی گیاه را افزایش می دهد.
  در شرایط تنش بویژه تنش سرما باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش سرما می شود
  فرایند تشکیل, درشت شدن ,رسیدگی و رنگ گیری میوه ها را افزایش داده و تولید میوه های با میزان بیشتری از قند و ویتامین را افزایش خواهد داد.

  تجزیه ضمانت شده اسیدآمینه پودری ماتیلدا

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  اسید آمینه کل50
  ماده آلی25
  نیتروژن5

  توصیه مصرف اسیدآمینه پودری ماتیلدا

  نوع گیاه

  کودآبیاری

  (کیلوگرم در هکتار)

  محلول پاشی

  (کیلوگرم در هزار لیتر آب)

  زمان و نحوه کاربرد
  درختان میوه1-1/50/5مرحله 3 تا 4 برگی و در زمان تنش
  گندم، جو و ذرت3-51-1/2در زمان ارزنی شدن
  گلخانه3-51/2به هنگام رشد رویشی، درشت شدن میوه و در زمان تنش
  صیفی جات3-51-1/2به هنگام رشد رویشی، درشت شدن میوه و در زمان تنش
  177
  50 قلم

  9 مورد محصول مشابه