هیومیک اسید پودری

استعلام قیمت و موجودی (09107288935)
بدون مالیات

هیومیک اسید پودری ماتیلدا حاوی 75 درصد هیومیک اسید است که مصرف آن باعث بهبود خصوصیات فیزیکی خاک، افزایش جذب عناصر غذایی ماکرو و میکرو و بهبود رشد گیاه می شود

تعداد
موجود است

مزایای مصرف هیومیک اسید پودری ماتیلدا

بهبود رشد و ساختار ریشه
بهبود و تسریع جوانه زنی بذر
افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک
افزایش بازیافت فسفر نامحلول خاک
افزایش جمعیت میکرو بهای مفید خاک
کاهش سمیت مواد مسموم کننده درون خاک
افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع استرس ها
بهبود خاصیت فیزیکی به وسیله ی اصلاح و بهبود خاکدانه ها

تجزیه ضمانت شده هیومیک اسید پودری ماتیلدا

عنصر تشکیل دهندهدرصد
هیومیک اسید75
فولویک اسید15
پتاسیم محلول5

توصیه مصرف

نوع گیاه

کود آبیاری

(کیلوگرم در هکتار)

محلول پاشی

(کیلوگرم در هزار لیتر آب)

زمان و نحوه کاربرد
نشا1-1/50/5مرحله ۳ تا ۴ برگی و در زمان استرس
سبزی، صیفی، محصولات زراعی و درختان میوه3-51-1/2به هنگام رشد رویشی، درشت شدن
میوه و در زمان استرس
پسته، گردو، بادام و فندق3-51-1/2در زمان ارزنی شدن

174
20 قلم

15 مورد محصول مشابه