سولفات منیزیم

  سولفات منیزیم

  استعلام قیمت و موجودی (09107288935)

  (استعلام قیمت و موجودی (09107288935) (کیسه 10 کیلوگرمی))

  بدون مالیات

  سولفات منیزیم ماتیلدا دارای 16 درصد منیزیم قابل جذب و 32 درصد سولفات می باشد.

  تعداد
  موجود است

  منیزیم جز عناصر ضروری و پر مصرف برای رشد و نمو گیاه است و مقدار کافی آن در خاک برای تولید حداکثر عملکرد اقتصادی ضرورت دارد.  این کود دارای 16 درصد منیزیم قابل جذب و 32 درصد سولفات می باشد.

  مزایای مصرف

  بهبود سبزینگی و رشد گیاه
  افزایش تعداد گل و سایز میوه
  افزایش سایز میوه و شیرینی خربزه
  افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها

  تجزیه ضمانت شده سولفات منیزیم

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  منیزیم محلول16
  so432

  توصیه مصرف سولفات منیزیم

  گیاه

  کود آبیاری

  کیلوگرم در هکتار

  محلول پاشی

  کیلوگرم در هزار لیتر آب

  تمام محصولات زراعی15-201-3
  167
  50 قلم

  15 مورد محصول مشابه