کود ویژه یونجه

  کود ویژه یونجه

  استعلام قیمت و موجودی (09107288935)
  بدون مالیات

  کود ویژه یونجه حاوی تمام عناصر مورد نیاز گیاه بود و  باعث بهبود رشد شده و کمیت و کیفیت علوفه را افزایش می دهد

  تعداد
  موجود است

  کود ویژه یونجه حاوی تمام عناصر مورد نیاز گیاه بود و  باعث بهبود رشد شده و کمیت و کیفیت علوفه را افزایش می دهد. کود ویزه یونجه ماتیلدا را می توان پس از هر بار چین به میزان 20 تا 30 کیلوگرم در هکتار همراه با آب آبیاری مصرف نمود. همچنین می توان به صورت محلول پاشی بکار برد.

  مزایای مصرف

  بهبود سبزینگی و رشد گیاه
  افزایش تعداد چین برداشت با عملکرد بالاتر
  افزایش مقاوت گیاه یونجه به آفات و بیماری

  تجزیه ضمانت شده کود ویژه ماتیلدا

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  آمینواسید1
  هیومیک اسید1
  نیتروژن3
  پتاسیم محلول0/15
  کلسیم محلول1
  فسفر قابل استفاده22
  آهن0/01
  روی0/5
  منگنز0/5
  مولیبدن0/5

  توصیه مصرف کود ویژه یونجه

  زمان مصرف

  کود آبیاری

  (کیلوگرم در هکتار)

  محلول پاشی

  (کیلوگرم در هزار لیتر آب)

  10 روز پس از هر چین20-301/5-2
  160
  200 قلم

  16 مورد محصول مشابه