کود زیستی مخصوص رز

  کود زیستی مخصوص رز

  4٬100٬000 ‎ریال

  (4٬100٬000 ‎ریال (کیسه 1 کیلوگرمی))

  بدون مالیات

   این کود محصولی دانش بنیان و ترکیبی منحصر بفرد از باکتریهای مفید و متابولیتهای آنهاست که به صورت پودر قابل حل در آب و با قابلیت ماندگاری بالا در شرایط محیطی، ترکیب بندی شده است.

  کود زیستی مخصوص رز و گل محمدی به همراه درصدی از اسید هیومیک و آمینواسیدهای آزاد مفید، سبب افزایش حاصلخیزی خاک یا بستر کشت گیاه شده و علاوه بر بهبود شرایط رشدی گیاه و افزایش سطح مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی سبب کنترل بسیاری از عوامل بیمارگر موجود در خاک نیز میشود. کمک به بهبود جذب عناصری نظیر فسفاتهای نامحلول، روی و آهن و تولید برخی از هورمونها از دیگر مزایای استفاده از این محصول است. فواید کاربرد کود زیستی مخصوص رز و گل محمدی حتی پس از یک دوره مصرف، بصورت حیرت آوری با بالارفتن حجم ریشه و شاخساره گیاه نمایان شده و اثرات جادویی آن با افزایش شگفت انگیز محصول، قابل مشاهده است.

  تعداد
  موجود است

  کود زیستی مخصوص رز و گل محمدی محصولی دانش بنیان و ترکیبی منحصر بفرد از باکتریهای مفید و متابولیتهای آنهاست که به صورت پودر قابل حل در آب و با قابلیت ماندگاری بالا در شرایط محیطی، ترکیب بندی شد ه است.کود زیستی مخصوص رز و گل محمدی درصدی از اسید هیومیک و آمینواسیدهای آزاد مفید، سبب افزایش حاصلخیزی خاک یا بستر کشت گیاه شده و علاوه بر بهبود شرایط رشدی گیاه و افزایش سطح مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی سبب کنترل بسیاری از عوامل بیمارگر موجود در خاک نیز میشود. کمک به بهبود جذب عناصری نظیر فسفاتهای نامحلول، روی و آهن و تولید برخی از هورمونها از دیگر مزایای استفاده از این محصول است. فواید کاربرد کود زیستی مخصوص رز حتی پس از یک دوره مصرف، بصورت حیرت آوری با بالارفتن حجم ریشه و شاخساره گیاه نمایان شده و اثرات جادویی آن با افزایش شگفت انگیز محصول، قابل مشاهده است.

  مزایای کود زیستی مخصوص رز و گل محمدی

  بهبود و افزایش قابل مشاهده در حجم ریشه و شاخساره گیاه.

  بهبود شرایط جذب آهن، فسفر، روی و سایر عناصر ریزمغذی و بازسازی بافت میکروبی مفید خاک
  افزایش و القای مقاومت گیاه در برابر تن شهای زیستی و غیر زیستی
  کنترل بسیاری از بیمارگرهای محیط ریشه
  بهبود گلدهی، تشکیل گل با سایز و فرم مناسب

  تجزیه ضمانت شده کود زیستی مخصوص رز و گل محمدی

  مواد تشکیل دهندهدرصد
  توده زیستی باکتری فعال7 درصد
  امینواسیدهای آزاد، هیومیک اسید و قندهای ویژه89 درصد
  رطوبت4 درصد

  توصیه مصرف

  نوعمیزان مصرفملاحظات
  آب کشت ها0/5 کیلوگرم در هر هزار متر مربع سطح زیر کشت گلخانه

  بویژه در اوایل رشد

  (درصورت نیاز هر 20 روز یکبار تکرار گردد)

  چال کود و کشت خاکی2 تا 3 کیلوگرم در هکتار)

  یک هفته پیش از کاشت یا با اولین آبیاری

  (در صورت نیاز هر 20 روز یکبار تکرار  گردد)

  تیمار قلمه ها1 کیلوگرم در هر 20 لیتر آب برای غوظه ور کردن قلمه پیش از کاشت

  153
  50 قلم

  7 مورد محصول مشابه