کود زیستی مایکولند


  تماس بگیرید
  بدون مالیات

  جهت استعلام قیمت نمایندگی تماس بگیرید

  تعداد
  محصولات موجود به اندازه کافی نیستند

  مایکولندمحصولی دانش‌بنیان، برپایه تحقیقات علمی و عملی گسترده و تکنولوژی نوین استفاده از قارچ‌های مایکوریز (میکوریز) است. قارچ‌های میکوریز از طریق بهبود گسترش ریشه، بهبود جذب آب و عناصر غذایی مورد نیاز (به‌ویژه عناصر تثبیت شده در خاک)، محافظت گیاه میزبان در برابر تنش‌های زیستی (بیمارگرهای گیاهی) و غیرزیستی (تنش شوری و خشکی)، القای مقاومت و ترشح هورمون‌های گیاهی و غیرنقش مهمی در چرخه زندگی گیاهان ایفا می‌کنند.

  توصیه مصرف

  مقدار توصیه شده بر پایه تحقیقات شرکت ریشه گستر ویرا

  در کشت‌های گلدانی، 2 درصد وزن یا حجم گلدان به‌صورت مخلوط با خاک اطراف ریشه یا زیر بذر

  در نهالستان‌ها، 50 گرم به ازاء هر نهال یا پاکت به‌صورت مخلوط با خاک اطراف ریشه یا زیر بذر

  در خزانه و نشاکاری‌ها، 2 کیلوگرم در هر متر مربع به‌صورت مخلوط با 10 سانتی‌متر رویی خاک بستر

  در کشت گیاهان زراعی، 10 درصد وزن بذر مصرفی به‌صورت بذرمال (آغشته کردن بذرها با کود)

  در گلخانه‌ها، 50 گرم به ازاء هر چاله کاشت، به‌صورت مخلوط با خاک اطراف ریشه

  149

  ویژگی‌ها

  کوچک
  1 کیلوگرم

  7 مورد محصول مشابه