نیترات منیزیم

  0 ‎ریال
  بدون مالیات

  جهت استعلام قیمت نمایندگی تماس بگیرید

  تعداد
  موجود است

  مزایای مصرف نیترات منیزیم

  این ماده منبع مناسب نیتروژن به فرم نیترات می باشد که موثرترین منبع نیتروژن برای گیاه می باشد و باعث افزایش جذب منیزیم می شود. استفاده از این کود می تواند در برقراری تعادل عناصر غذایی درون گیاه، توسعه سریع سطح برگ و بهبود رشد رویشی و مناسب جهت مراحل ابتدایی دوره رشد گیاه، و در نتیجه شادابی و عملکرد موثر گیاه باشد . از جمله نشانه های کمبود منیزیم در گیاه می توان به وجود نقاط کلروزه در برگهای قدیمی، کاهش رشد و سوختگی منقوطه ای در برگهای قدیمی اشاره کرد.

  تجزیه ضمانت شده

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  نیتروژن13
  اکسید منیزیم21
  134
  5000 قلم

  16 مورد محصول مشابه