جلبک دریایی

  تماس بگیرید
  بدون مالیات

  تعداد
  موجود است

  غنی از پلی ساکارید، تنظیم کننده های رشدمواد مغذی، مواد معدنی، ویتامین ها

  136
  500 قلم

  ویژگی‌ها

  متوسط
  10 کیلوگرم

  16 مورد محصول مشابه