بوریک اسید

  0 ‎ریال
  بدون مالیات
  تعداد
  موجود است

  تجزیه ضمانت شده

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  بور محلول17.5

  135
  1000 قلم

  16 مورد محصول مشابه