سولفات آهن کریستالی

  0 ‎ریال
  بدون مالیات
  تعداد
  موجود است

  مزایای مصرف

  تامین کننده آهن جهت برطرف کردن زردی و رنگ پریدگی برگ ها، افزایش میزان کلروفیل و فتوسنتز گیاه
   افزایش رشد, گلدهی و باردهی محصول
  کاهش PH و شوری خاک
  جلوگیری از رشد خزه و شبدر در لابه لای چمن ها
  مورد نیاز برای تشکیل برخی پروتئین ها
  افزایش فعالیت آنزیم سیتوکروم
  افزایش عملکرد محصول
  افزایش مقاومت گیاهان در برابر سرما و خشکی و بیماری ها

  تجزیه ضمانت شده

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  آهن محلول19
  مجموع سرب و کادمیمکمتر از 50 پی پی ام
  pH3-5

   توصیه مصرف

  محصولمحلول پاشی (کیلوگرم در هزار لیتر آب)کود آبیاری (کیلوگرم در هکتار)
  درختان میوه3-5100-150
  گیاهان زراعی3-450-100
  سبزی و صیفی1-230-50
  محصولات گلخانه ای2-310-20
  133
  997 قلم

  16 مورد محصول مشابه