سولفات روی

  استعلام قیمت و موجودی (09107288935)
  بدون مالیات
  تعداد
  موجود است

  مزایای مصرف سولفات مس

  افزایش رشد رویشی گیاه
   ساخت پروتئین و کربوهیدرات
  بهبود فرایند فتوسنتز و تشکیل کلروفیل
   فعالسازی آنزیمها و تولید هورمون های رشد گیاه
   افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش خشکی و بیماری
   بهبود عملکرد محصول
  مناسب برای چالکود و محیط های فاقد بستر خاک آهکی

  تجزیه ضمانت شده

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  روی محلول34
  ph3-4
  فلزات سنگینکمتر از 20 پی پی ام

   توصیه مصرف

  نوع محصولمحلول پاشی (کیلوگرم در هزار لیتر آب)کود آبیاری (کیلوگرم در هکتار)
  درختان میوه3-520-50
  گیاهان زراعی3-420-50
  سبزی و صیفی1-210-20
  محصولات گلخانه ای1-320-40
  132
  1000 قلم

  15 مورد محصول مشابه