سولفات منگنز

  استعلام قیمت و موجودی (09107288935)
  بدون مالیات
  تعداد
  موجود است

  مزایای مصرف سولفات منیزیم

   باعث تسریع جوانه زنی و رسیدگی میوه ها

  افزایش سطح سبزینه و سطح کلروفیل

  فعالسازی و ساخت آنزیم های موثر در تولید اسیدهای چرب

  بهبود فتوسنتز گیاه و افزایش تولید محصول

  خوش رنگ شدن میوه

  افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری ها

  تجزیه ضمانت شده

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  منگنز محلول25
  مجموع سرب و کادمیمکمتر از 100 پی پی ام
  ph3-4

  توصیه مصرف

  محصولمحلول پاشی (کیلوگرم در هزار لیتر آب)کودآبیاری (کیلوگرم در هکتار)
  درختان میوه3-415-30
  گیاهان زراعی2-415-30
  سبزی و صیفی1-315-30
  131
  1000 قلم

  15 مورد محصول مشابه