نیترات کلسیم

  استعلام قیمت و موجودی (09107288935)

  (استعلام قیمت و موجودی (09107288935) (کیسه 25 کیلوگرمی))

  بدون مالیات
  تعداد
  موجود است

  مزایای مصرف نیترات کلسیم

  برطرف کننده نیاز کلسیم و نیتروژن به عنوان دو عنصر پر مصرف
  پیشگیری از بروز بیماری هایی مثل لکه تلخی سیب و پوسیدگی گل گاه در گوجه فرنگی و هندوانه
  تجمع پروتئین و بهبود کیفیت محصول بواسطه حضور نیتروژن
  تنظیم فعالیتهای آنزیمی در گیاه
  افزایش زمان نگهداری محصول در انبار
  رشد و توسعه بهتر ریشه
  افزایش عملکرد و کیفیت محصول
  فاقد دو عنصر سدیم و کلر

  تجزیه ضمانت شده

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
   کلسیم25
  نیتروژن13

  توصیه مصرف

  محصولمحلول پاشی (کیلوگرم در هزار لیتر آب)کود آبیاری (کیلوگرم در هکتار)
  درختان میوه2-3100-150
  گیاهان زراعی2-315-20
  سبزی و صیفی1-26-10
  محصولات گلخانه ای2-310-20
  128
  1000 قلم

  15 مورد محصول مشابه