سولفات پتاسیم

  استعلام قیمت و موجودی (09107288935)

  (استعلام قیمت و موجودی (09107288935) (کیسه 10کیلوگرمی))

  بدون مالیات
  تعداد
  موجود است

  مزایای مصرف سولفات پتاسیم

   افزایش مقاوت گیاه در برابر آفات و تنش های محیطی

  داشتن اثر مثبت در تولید انواع ویتامین، نشاسته و قند و بالا بردن ارزش غذایی محصولات

  افزایش مدت زمان انبارداری و کیفیت محصول

  افزایش بازدهی مصرف آب و تحریک کننده رشد گیاه

  افزایش فعالیت آنزیم ها و فتوسنتز گیاه

  تجزیه ضمانت شده

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  پتاسیم محلول در آب (k2o)51/3
  کلرکمتر از 1 درصد

  توصیه مصرف

  محصولمحلول پاشی (کیلوگرم در هزار لیتر آب)کود آبیاری (کیلوگرم در هزار لیتر آب)
  درختان میوه1-415-20
  گیاهان زراعی1-38-12
  سبزی و صیفی1-37-10
  گلها و گیاهان زینتی1-23-5

  127
  1000 قلم

  15 مورد محصول مشابه