هیومیک اسید پودری

  3٬950٬000 ‎ریال

  (3٬950٬000 ‎ریال (کیسه 1 کیلوگرمی))

  بدون مالیات

  هیومیک پودری ماتیلدا با 50 درصد هیومیک اسید می باشد که با فولویک اسید غنی شده و باعث بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و بهبود رشد و عملکرد محصولات زراعی و باغی می شود

  تعداد
  موجود است

  هیومیک پودری ماتیلدا با 50 درصد هیومیک اسید می باشد که با فولویک اسید غنی شده است. کاربرد هیومیک اسید پودری ماتیلدا باعث بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و بهبود رشد و عملکرد محصولات زراعی و باغی می شود

  مزایای هیومیک اسید پودری ماتیلدا

  • بهبود و تسریع جوانه زنی بذر
  • افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک
  • افزایش بازیافت فسفر نامحلول خاک
  • افزایش جمعیت میکرو بهای مفید خاک
  • کاهش سمیت مواد مسموم کننده درون خاک
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع استرس ها
  • بهبود خاصیت فیزیکی به وسیله ی اصلاح و بهبود ساختار خاکدانه ها

  توصیه مصرف هیومیک اسید پودری

  محصول

        کودآبیاری

  (کیلوگرم در هکتار)

          محلول پاشی

  (کیلوگرم در هزار لیتر آب)

         زمان مصرف
  نشا1-1/50/5

           3-4 برگی

         زمان تنش

  سبزی، صیفی و محصولات زراعی3-51-1/2

         رشد رویشی

     درشت شدن میوه

          زمان تنش

  پسته، گردو، بادام و فندق3-51-1/2    زمان ارزنی شدن
  سایر درختان میوه3-51-1/2

        رشد رویشی

     درشت شدن میوه

          زمان تنش

  تجزیه ضمانت شده هیومیک پودری ماتیلدا

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  هیومیک اسید50
  فولویک اسید5
  پتاسیم محلول در آب (K2O)8

  122
  499 قلم

  9 مورد محصول مشابه