فروت آپ

  393٬000 ‎ریال

  (3٬930٬000 ‎ریال (کیسه 1 کیلوگرمی))

  بدون مالیات

  فروت آپ ترکیب محرک میوه دهی و افزایش اندازه میوه است. این محصول به نحوی فرموله شده که عملکرد ویژه ای در تحریک رشد میوه دارد و سبب انتقال ذخایر گیاه به میوه شده و سبب بهبود کیفیت میوه می شود

  تعداد
  موجود است

  کود فروت آپ ماتیلدا به منظور افزایش اندازه میوه و تسریع رسیدگی میوه فرموله شده است. فرمولاسیون این کود به نحوی است که حاوی نسبت متعادلی از عناصر مورد نیاز جهت درشت شدن میوه، تسریع رسیدگی و افزایش خاصیت انبارداری میوه است. از آنجایی که در فرمولاسیون این محصول از ترکیبات آلی نظیر اسیدهای آمینه، عصاره جلیک دریایی، فولویک اسید و هیومیک اسید استفاده شده استاین ترکیبات ضد استرس طبیعی هستند و از از اثرات منفی تنش آخر فصل روی محصول جلوگیری می کند.

  یکی از راههای افزایش اندازه میوه افزایش تقسیم سلولی و متعاقبا افزایش جذب آب و مواد قندی و حرکت آنها به سمت سلولهای هدف می باشد. این کود حاوی میزان کلسیم متناسب با نیاز گیاه است که باعث افزایش تقسیم سلولی و تعداد سلول های هدف شده و کلات های عناصر کم مصرف و فسفر باعث بهبود فتوسنتز و افزایش تولید شیره پرورده و مواد قندی توسط گیاه شده و پتاسیم نیز از طریق افزایش انتقال مواد قندی و تجمع آنها در سلول های هدف باعث افزایش پتانسیل اسمزی سلول های هدف شده و باعث افزایش جذب آب در سلول هدف و افزایش سایز و درشتی میوه می‌شوند. پتاسیم با تاثیر در تولید رنگدانه باعث تسریع رنگ گیری و جلوگیری از رسیدگی بیش از حد میوه و افزایش خاصیت انبارداری می شود.

  مزایای مصرف فروت آپ ماتیلدا

  • فروت آپ اندازه میوه را افزایش می دهد و همزمان کیفیت میوه ها را نیز بهبود می بخشد.
  • فروت آپ یک محرک زیستی است که به طور خاص برای حمایت از رشد میوه از بلوغ تا زمان برداشت آن تولید شده است
  • هر یک از ترکیبات فروت آپ عملکرد ویژه ای در تحریک رشد میوه دارد و سبب انتقال ذخایر گیاه به میوه شده و سبب بهبود کیفیت میوه می شود

  توصیه مصرف فروت آپ ماتیلدا

  محصول

        کود آبیاری

  (کیلوگرم در هکتار)

          محلول پاشی

  (کیلوگرم در هزار لیتر آب)

  زمان مصرف
  پسته، گردو، بادام و فندق6-81-1/5به هنگام درشت شدن میوه و در زمان تنش
  سایر درختان میوه7-81به هنگام درشت شدن میوه و در زمان تنش
  گوجه فرنگی5-71به هنگام درشت شدن میوه و در زمان تنش
  توت فرنگی5-60/7-1قبل از گلدهی و در زمان تشکیل میوه

  تجزیه ضمانت شده

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  پتاسیم محلول در آب(K2O)28
  فسفر قابل استفاده (P2O5)22
  اسیدهای آمینه7
  هیومیک و فولویک اسید5
  عصاره جلبک دریایی5
  کلات آهن (Fe-EDDHA)0/3
  کلات روی (Zn-EDTA)0/3
  کلات منگنز (Mn-EDTA)0/2
  کلات مس (Cu-EDTA)0/05
  کلسیم محلول در آب (CaO)1/5

  121
  500 قلم

  16 مورد محصول مشابه