فلاور آپ

  6٬690٬000 ‎ریال

  (6٬690٬000 ‎ریال (کیسه 1 کیلوگرمی))

  بدون مالیات

  فلاور آپ ماتیلدا یک ترکیب محرک گلدهی که حاوی نسبت مناسب عناصر دخیل در گلدهی به همراه عصاره جلبک دریایی،اسید آمینه و پلی ساکارید می باشد

  تعداد
  موجود است

  کود فلاور آپ ماتیلدا حاوی نسبت مناسبی از عناصر دخیل در گلدهی نظیر فسفر، روی، بر و مولیبدن می باشد. در فرمولاسیون این کود از فسفر استفاده شده است که فسفر از طریق تاثیر مثبت بر فرایندهای زایشی گیاه باعث تحریک گلدهی در گیاه و افزایش تعداد گلها می شود.

  دیگر عناصر موجود در این کود می توان به بور و روی اشاره کرد. بور در فرایندهای مختلفی از جمله تقسیم و تمایز سلولی سریع در نقاز مریستمی نوک ساقه و ریشه و اثر مستقیم بر گسترش سلول، نمو دانه گرده و گلدهی دارد.

  از طرفی برای لقاح گلها وجود عنصر روی ضروری است همچنین از طریق تاثیر بر جلوگیری از تولید آبسزیک اسید از ریزش جوانه های گل جلوگیری می کند. از آنجایی که مولیبدن نیز در متابولیسم فسفر نقش دارد بنابراین به طور غیر مستقیم در تحریک گلدهی و تولید گل نقش دارد.

  از آنجایی که فلاور آپ غنی شده با اسیدهای آمینه، ویتامینن ها و عصاره جلبک دریایی است این ترکیبات باعث بهبود گرده افشانی شده و در افزایش تولید گل و میوه نقش دارند و باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی شده و باعث کاهش اثرات منفی تنش در مرحله گلدهی و گرده افشانی بر تولید گل و شکل گیری میوه می شوند.

  عنصر روی و مولیبدن موجود در این کود باعث افزایش تولید کلروفیل در گیاه شده و از طریق افزایش تولید فتوسنتز باعث افزایش تولید شیره پرورده شده و باعث درشت شدن میوه ها شذه و میوه ها از نظر اندازه یکنواخت می شوند.

  مزایای مصرف فلاور آپ ماتیلدا

  • تحریک گلدهی و فعال کردن رشد زایشی گیاه
  • یکنواختی و درشت نمودن اندازه میوه
  • افزایش تحمل به خسارتهای احتمالی سموم و تنشهای محیطی
  • افزایش میزان کلروفیل و سبزینه گیاه

  توصیه مصرف فلاور آپ

  نوع محصولکودآبیاریمحلول پاشیزمان کاربرد
  پسته، گردو، بادام و فندق4-51-1/5
  زمان تحریک گلدهی


  سایر درختان میوه3-41-1/5
  گوجه فرنگی4-51-1/5
  توت فرنگی3-40/75-1

  آنالیز ضمانت شده

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  فسفر قابل استفاده (P2O5)4
  اسید آمینه8
  ویتامین0/5
  عصاره جلبک دریایی20
  مولیبدن4
  بور0/5
  کلات روی0/3

  120
  498 قلم

  16 مورد محصول مشابه