اسید آمینه مایع

  اسید آمینه مایع

  3٬080٬000 ‎ریال

  (3٬080٬000 ‎ریال (بطری 1 لیتری))

  بدون مالیات

  لیکو آمین ماتیلدا محصولی کاملا ارگانیک وحاوی 8 درصد اسید های آمینه آزاد است که از هیدرولیز آنزیمی بافت های گیاهی استخراج شده است. اسید آمینه مایع ماتیلدا سنتز و تولید هورمون های گیاهی و در نتیجه گلدهی گیاه را افزایش می دهد.

  مصرف اسید آمینه در شرایط تنش بویژه تنش سرما باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش سرما می شود

  اسید آمینه مایع فرایند تشکیل,درشت شدن ,رسیدگی و رنگ گیری میوه ها را افزایش داده و مصرف آن در زمان درشت شدن میوه تولید میوه های با میزان بیشتری از قند و ویتامین را افزایش خواهد داد.

  تعداد
  موجود است

  لیکو آمین ماتیلدا محصولی کاملا ارگانیک وحاوی 8 درصد اسید های آمینه آزاد است که از هیدرولیز آنزیمی بافت های گیاهی استخراج شده است. اسید آمینه مایع ماتیلدا سنتز و تولید هورمون های گیاهی و در نتیجه گلدهی گیاه را افزایش می دهد.

  در شرایط تنش بویژه تنش سرما باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش سرما می شود

  فرایند تشکیل,درشت شدن ,رسیدگی و رنگ گیری میوه ها را افزایش داده و تولید میوه های با میزان بیشتری از قند و ویتامین را افزایش خواهد داد.

  مزایای مصرف اسید آمینه مایع ماتیلدا

  • افزایش گلدهی
  • افزایش مقاومت بعه سرما
  • افزایش اندازه میوه
  • تسریع رسیدگی
  • افزایش محتوی قند و ویتامین ها

  توصیه مصرف اسید آمینه مایع ماتیلدا

                        محصول

      کود آبیاری

  (لیتر در هکتار)

          محلول پاشی

    (لیتر در هزار لیتر آب)

       زمان کاربرد
  توت فرنگی3-51-2

        قبل از گلدهی

     زمان تشکیل میوه

  نشا2-30/5

           3-4  برگی

          زمان تنش

  سبزی، صیفی و محصولات زراعی2-31-1/5

        رشد رویشی

    درشت شدن میوه

        زمان تنش
  پسته، گردو، بادام و فندق4-52-2/5

        رشد رویشی

    درشت شدن میوه

         زمان تنش
  سایر درختان میوه3-41/5-2

        رشد رویشی

    درشت شدن میوه

        زمان تنش

  تجزیه ضمانت شده اسید آمینه مایع ماتیلدا

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  اسید آمینه کل10
  اسید آمینه آزاد8
  پتاسیم محلول در آب3
  113
  497 قلم

  9 مورد محصول مشابه