جلبک دریایی مایع

  جلبک دریایی مایع

  2٬990٬000 ‎ریال

  (2٬990٬000 ‎ریال (بطری 1 لیتری))

  بدون مالیات

  جلبک دریایی مایع ماتیلدا که با اسید های آمینه، کلسیم و ماده آلی غنی شده، میتواند به عنوان یک ضد استرس و محرک طبیعی رشد که باعث تحریک رشد گیاه و بهبود گل انگیزی و گرده افشانی و توسعه ریشه می شود، در محصولات کشاورزی استفاده کرد. ترکیبات کلات کننده موجود در این محصول موجب افزایش جذب عناصر غذایی و تحریک رشد طبیعی گیاهان می شود مصرف جلبک دریایی مایع ماتیلدا باعث افزایش تحمل گیاهان به طیف گسترده ای از تنش های محیطی، به عنوان مثال شوری، خشکی و درجه حرارت زیاد، می شود

  تعداد
  موجود است

  عصاره جلبک دریایی زیست محرک هایی هستند که در کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و باعث افزایش رشد و عملکرد گیاه می شوند. حتی در غلظت های پایین، قادر به ایجاد درایه ای از واکنش های فیزیولوژیکی گیاهی، مانند تحریک رشد گیاه، بهبود گلدهی و عملکرد، افزایش کیفیت محصولات، بهبود محتوای غذایی محصولات خوراکی و همچنین عمر پس از برداشت، می باشند

  مزایای جلبک دریایی مایع ماتیلدا

  • حاوی مواد معدنی، ویتامین ها، آنزیم ها و مواد آلی
  • بهبود دهنده رنگ میوه و افزایش قدرت محصولات
  • افزایش میزان کلروفیل و سبزینه گیاه
  • بهبود جذب عناصر معدنی از خاک
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر یخ زدگی و شرایط تنش زا
  • بهبود جذب عناصر معدنی از خاک و جلوگیری از کاهش ذخیره میوه
  • تقویت سیستم ریشه ای

  توصیه مصرف جلبک دریایی مایع ماتیلدا

  محصولکود آبیاریمحلول پاشیزمان و نحوه کاربرد
  پسته، گردو، بادام و فندق4-62-2/5

  رشد رویشی

  درشت شدن میوه

  زمان تنش

  نشا2-30/5

  مرحله 3-4 برگی

  زمان تنش

  قبل از گلدهی

  توت فرنگی3-41-2

            رشد رویشی

        درشت شدن میوه

             زمان تنش
  سبزی، صیفی و محصولات زراعی4-51-1/5

           رشد رویشی

        درشت شدن میوه

             زمان تنش
  سایر درختان میوه3-51/5-2

           رشد رویشی

        درشت شدن میوه

  زمان تنش

  تجزیه ضمانت شده جلبک دریایی مایع ماتیلدا

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  عصاره جلبک دریایی11
  آلجنیک اسید3/7
  آمینواسید آزاد1
  هیومیک اسید2
  109
  498 قلم

  9 مورد محصول مشابه