هیومیک مایع

  هیومیک اسید مایع

  3٬160٬000 ‎ریال

  (3٬160٬000 ‎ریال (بطری 4 لیتری))

  بدون مالیات

  کود آلی مایع اسید هیومیک ماتیلدا سبب افزایش رشد ریشه و تحریک جوانه زنی بذر، افزایش جذب مواد غذایی از خاک، افزایش مقاومت گیاه در مقابل سرما، خشکی، آفات و بیماری ها می شود.

  این محصول همچنین شامل پتاسیم می باشد که پتاسیم یکی از عناصر و ترکیبات مهم در کلروفیل است که می تواند موجب افزایش سرعت فتوسنتز شود. ترکیب هیومیک مایع ماتیلدا می تواند به عنوان اصلاح کننده خاک مورد استفاده قرار گیرد.

  تعداد
  موجود است

  کود آلی هیومیک اسید مایع ماتیلدا سبب افزایش رشد ریشه و تحریک جوانه زنی بذر، افزایش جذب مواد غذایی از خاک، افزایش مقاومت گیاه در مقابل سرما، خشکی، آفات و بیماری ها می شود.

  این محصول همچنین شامل پتاسیم می باشد که پتاسیم یکی از عناصر و ترکیبات مهم در کلروفیل است که می تواند موجب افزایش سرعت فتوسنتز شود. ترکیب هیومیک مایع ماتیلدا می تواند به عنوان اصلاح کننده خاک مورد استفاده قرار گیرد.

  هیومیک اسید از طریق بهبود ساختار خاک باعث اصلاح خاک می شود و در خاک های شور باعث تعدیل شوری شده و از اثرات منفی شوری بر رشد گیاه می کاهد

  مزایای هیومیک اسید مایع

  • بهبود ساختمان خاک و تسهیل تبادل کاتیونی 
  • تحریک فعالیت بیولوژیکی در خاک 
  • کاهش شوری در خاک های قلیانی
  • افزایش میزان هوموس در خاک 
  • کاهش باقیمانده سموم آفت کش و جلوگیری از تجمع ذرات فلزی سنگین
  •  افزایش بهره وری از عناصر

  توصیه مصرف هیومیک اسید مایع ماتیلدا

  محصولکود آبیاریزمان و نحوه کاربرد
  مرکبات1-3 لیتر در هزار متر مربع4-8 بار
  سبزی و صیفی1-3 لیتر در هزار متر مربع2-3 بار
  پسته و میوه جات1-2 لیتر در هزار متر مربع4-6 بار
  محصولات زراعی15-20 لیتر در هکتار-
  توت فرنگی1-3 لیتر در هزار متر مربع4-6 بار

  تجزیه ضمانت شده هیومیک اسید مایع ماتیلدا

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  هیومیک اسید12
  فولویک اسید5
  پتاسیم محلول در آب (K2O)28

  108
  499 قلم

  9 مورد محصول مشابه