کمپلکس مایع

  کمپلکس مایع

  2٬230٬000 ‎ریال

  (2٬230٬000 ‎ریال (بطری 1 لیتری))

  بدون مالیات

  کود کمپلکس سرشار از عناصر ریز مغذی مورد نیاز گیاه به شکل کلات EDTAو سیدروفور بوده و با فرمولی منحصر به فرد تامین کننده سریع نیاز گیاه به عناصر آهن، مس، روی، منگنز می باشد.

  استفاده از این کود کمبودهای ظاهری و پنهان گیاه را به سرعت رفع نموده و تاثیر قابل ملاحظه ای در افزایش کمیت و کیفیت محصولات باغی و زراعی خواهد داشت.

  در فرمولاسیون این کود عناصر ریز مغذی از نظر میزان به نحوی بالانس شدند که با شرایط و وضعیت کمبودهای عناصر غذایی ایران منطبق باشد.   

  تعداد
  موجود است

  کود کمپلکس سرشار از عناصر ریز مغذی مورد نیاز گیاه به شکل کلات EDTAو سیدروفور بوده و با فرمولی منحصر به فرد تامین کننده سریع نیاز گیاه به عناصر آهن، مس، روی، منگنز می باشد.

  استفاده از این کود کمبودهای ظاهری و پنهان گیاه را به سرعت رفع نموده و تاثیر قابل ملاحظه ای در افزایش کمیت و کیفیت محصولات باغی و زراعی خواهد داشت.

  در فرمولاسیون این کود عناصر ریز مغذی از نظر میزان به نحوی بالانس شدند که با شرایط و وضعیت کمبودهای عناصر غذایی ایران منطبق باشد. محلول‌پاشی کمپلکس مایع ماتیلدا در گیاهانی علائم کمبود عناصر غذایی به ویژه عناصر میکرو را نشان می‌دهند در کمترین زمان ممکن نیاز گیاه به عناصر غذایی را برطرف نموده و باعث افزایش رشد و فتوسنتز گیاه می‌شود

  مزایای کمپلکس مایع ماتیلدا

  • افزایــش عملکــرد محصــول و خاصیــت
  • انبــاری میــوه
  • جلوگیری از ریزش میوه
  • افزایــش مقاومــت بــه بیماری هــای پــس ز برداشـت میـوه
  • افزایــش تعــداد جوانه هــا و افزایــش عملکــرد در ســال آینــده

  توصیه مصرف کمپلکس مایع ماتیلدا

  روش کاربرد

    کود آبیاری

  (لیتر در هکتار)

    محلول پاشی

  (لیتر در هکتار)

  زمان  کاربرد
  درختان میوه10-122-3

     رشد رویشی بهاره

     درشت شدن میوه

  محصولات زراعی6-82-3

    رشد رویشی

    قبل از ظهور خوشه

  تجزیه ضمانت شده

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  پتاسیم محلول در آب (K2O)3
  نیتروژن6
  آهن0/1
  منگنز0/07
  مولیبدن0/01  107
  499 قلم

  16 مورد محصول مشابه