ویژه گندم و جو

  کود ویژه گندم و جو

  1٬580٬000 ‎ریال

  (1٬580٬000 ‎ریال (بطری یک لیتری))

  بدون مالیات

  کود گندم و جو با فرمول خاص، دارای تمام عناصر غذایی ماکرو و میکرو شامل نیتروژن، فسفر، آهن، روی و مس به نسبت مناسب جهت تغذیه گندم می باشد.

  تعداد
  موجود است

  کود گندم و جو با فرمول خاص، دارای تمام عناصر غذایی ماکرو و میکرو شامل نیتروژن، فسفر، آهن، روی و مس به نسبت مناسب جهت تغذیه گندم می باشد. ریزمغذی های موجود در کود ویژه گندم و جو توسط سیدروفور و به همراه اسید آمینه های مختلف کلاته شده است و در نتیجه جذب در کمترین زمان و بالاترین راندمان انجام می شود و مصرف کود ویژه گندم و جو در تمام مراحل رشد نیاز غذایی گیاه رشد بر طرف می سازد. محلول پاشی و یا کاربرد خاکی کود ویژه گندم و جو در مرحله پنجه زنی باعث افزایش عملکرد گندم و جو می شود.

  مزایای کود ویژه گندم و جو ماتیلدا

  • افزایش پنجه زنی گندم و در نتیجه افزایش تراکم و راندمان محصول
  • افزایش طول ریشه و در نتیجه افزایش جذب و عملکرد محصول
  • افزایش ضخامت ساقه گندم و ایجاد مقاومت به استرس های

  توصیه مصرف کود ویژه گندم و جو ماتیلدا

  روش کاربردگندم و جوزمان کاربرد
  کود آبیاری (لیتر در هکتار)6-8

  انتهای پنجه زنی

  قبل از ظهور خوشه ها

  پر شدن دانه

  محلول پاشی (لیتر در هزار لیتر آب)2-3

  انتهای پنجه زنی

  قبل از ظهور خوشه ها

  پر شدن دانه

  تجزیه ضمانت شده

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  پتاسیم محلول در آب (K2O)6
  نیتروژن3
  آهن0/1
  منگنز0/07
  مولیبدن0/01

  104
  500 قلم

  16 مورد محصول مشابه