ویژه ذرت

  کود ویژه ذرت

  1٬580٬000 ‎ریال

  (1٬580٬000 ‎ریال (بطری 1 لیتری))

  بدون مالیات

  کود ویژه ذرت با فرمول خاص دارای درصد مناسبی از عناصر غذایی مورد نیاز ذرت از جمله نیتروژن، فسفر، پتاس، منگنز، آهن، مس و روی به فرم های کلات EDTA به همراه اسید آمینه های مختلف می باشد کود ویژه ذرت در کمترین زمان و بالاترین راندمان، جذب گیاه شده و باعث شادابی و طراوت گیاه و همچین افزایش کمی و کیفی محصول خواهد شد. در گیاهان با کمبود عناصر ماکرو و میکرو محلول پاشی کود ذرت ضمن رفع کمبود نیازهای تغذیه ای گیاه باعث افزایش اجزای عملکرد در واحد سطح می شود. مصرف کود ذرت باعث افزایش سطح برگ و متعاقبا افزایش عملکرد می شود.

  تعداد
  موجود است

  مزایای کود ویژه ذرت

  مناسب جهت محلول پاشی برگی و برطرف کننده سریع علائم کمبود عناصر ماکرو و میکرو

  افزایش تعداد دانه، تعداد ردیف و وزن هزاردانه

  افزایش سطح برگ و تنظیم کننده های رشد

  توصیه مصرف کود ذرت

  روش کاربردمیزان مصرفزمان مصرف

  کود آبیاری

  (لیتر در هکتار)

  6-86-8 برگی، قبل از گلدهی، پس از تشکیل جوانه ها

  محلول پاشی

  (لیتر در هزار لیتر آب)

  2-3

                      4-6 برگی

     کاکل دادن و بعد از گرده افشانی

  تجزیه ضمانت شده

  عنصر سازندهدرصد
  پتاسیم محلول در آب (K2O)6
  نیتروژن3
  آهن0/1
  منگنز0/07
  مولیبدن0/01

  102
  495 قلم

  16 مورد محصول مشابه