سیلیس مایع

  سیلیس مایع

  16٬750٬000 ‎ریال

  (200٬000 ‎ریال (بطری 5لیتری))

  بدون مالیات

  کود سیلیس مایع ماتیلدا یک منبع غنی از سیلیس در دسترس گیاه را فراهم می کند. مصرف سیلیس مایع ماتیلدا  باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر خوابیدگی، آفات و عوامل بیماریزا می شود. همچنین باعث کاهش تعرق برگ و افزایش عملکرد گیاهان در شرایط تنش خشکی میشود. سیلیس مایع میاتیلدا  باعث افزایش سنتز کلروفیل  و درنتیجه بهبود فتوسنتز و باعث افزایش شیره پرورده گیاه و در نتیجه افزایش ماده خشک و افزایش افزایش عملکرد می شود.

  تعداد
  موجود است

  سیلیس به عنوان یک عنصر ضروری برای گیاهان عالی درنظرگرفته نمی‌شود اما اثرات مفیدآن برروی رشدگیاهان تایید شده است. سیلیس مایع ماتیلدا با دارا بودن 25 درصد سیلیس محلول منبع غنی از سیلیس را در اختیار گیاه قرار می دهد و در کمنترین زمان ممکن باعث رفع کمبود سیلیس در گیاه می شود.

  اثرات مفید سیلیس مایع در گیاه

  • افزایش غلظت کلروفیل بهبود فتوسنتز
  • کاهش حساسیت به بیماریها و خسارت ناشی از حشرات
  • تخفیف اثرات تنش
  • جلوگیری از خوابیدگی
  • افزایش جذب عناصر غذایی
  • افزایش عملکرد گیاه

  توصیه مصرف سیلیس مایع ماتیلدا

  محصولمحلول‌پاشی (لیتر در هکتار)زمان و نحوه کاربرد
  مرکبات1-2هر 4 هفته یکبار
  پسته1/5هر 4 هفته یکبار
  توت فرنگی1-2هر 4 هفته یکبار
  خیار و گوجه فرنگی1-2هر 4 هفته یکبار
  برنج2رشد رویشی
  سیب زمینی1-2هر 4 هفته یکبار
  فلفل، خربزه و هندوانه1-2هر 4 هفته یکبار
  گندم، جو و درت2پنجه زنی و رشد رویشی

  تجزیه ضمانت شده سیلیس مایع

  عنصر تشکیل دهندهدرصد
  سیلیس محلول در آب (SiO2)25
  پتاسیم محلول در آب (k2o)       12     

  100
  475 قلم

  16 مورد محصول مشابه